Oznamovací systém

Vstupujete do vnitřního oznamovacího systému provozovaného a spravovaného společností I3 Consultants s.r.o. pro Povinné subjekty dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který je prováděcím předpisem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie


Kromě využití vnitřního oznamovacího systému můžete své oznámení podat také těmito způsoby:

  • telefonicky na číslo +420 544 520 022
    Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
  • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
  • písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
    Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
  • osobním setkáním na konkrétním místě, dle vzájemné domluvy, s Příslušnou osobou


V případě, že jste se rozhodli použít tento způsob podání oznámení, pokračujte na poučení dále.

Pokračovat